2016-06-27

Majątek szkoły

Stan na dzień 31.10.2015 r.:

Środki trwałe: 4 070 285,44 zł.

Wartości niematerialne i prawne: 14 568,29 zł.

Zbiory biblioteczne: 31 075,40 zł.

Pozostałe środki: 372 421,24 zł.