2016-06-27

Kontrole

w 2016 r. zostały przeprowadzone niżej wymienione kontrole:

  • 25.01.2016 r. Kontrola obiektu w trakcie trwania półkolonii.
  • 07.04.2016 r. Kontrola z działalności oświatowo- zdrowotnej i promocji zdrowia.