2016-06-27

Regulamin

Regulaminy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim- wykaz:

1. Regulamin pracy.

2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

3. Regulamin bezpieczeństwa w szkole.

4. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi.

5. Regulamin przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.