2016-06-27

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1.Uchwały nr VII/71/99 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11.03.1999 r. w sprawie: przekształcenia z dniem 1.09.1999 r. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas  I-VI.

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim ( załącznik).

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

 

Załączniki

  statut 1.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  statut 2.pdf 3,66 MB (pdf) szczegóły pobierz