2016-06-27

Ewidencja i rejestry

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

1. Księga uczniów.

2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

3. Rejestr wydanych kart rowerowych.

4. Rejestr wydanych zaświadczeń.

5. Pocztowa kssiążka nadawcza.

6. Wykaz pracowników pedagogicznych.

7. Wykaz pracowników administracji i obsługi.

8. Misięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.

9. Ewidencja zwolnień lekarskich.

10.Dziennik korespendencyjny.

11. Rejestr skarg i wniosków.

12. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.

13. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin, nauczań indywidualnych i doraźnych zastępstw.

14. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy.

15. Rejestr wypadków pracowniczych.

16. Rejestr wypadków uczniowskich.